Se školou na golf

logo-seskolounagolf1

 

Již první týden v září 2014 startuje nový sportovní projekt s názvem „Se školou na golf“. Projekt vznikl ve spolupráci České golfové federace, Golf Clubu Havlíčkův Brod a vybraných předškolních a školních zařízení města Havlíčkův Brod.

 

Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu.

Projekt se skládá ze dvou etap. V první etapě se žáci seznamují s golfem zábavnou a nenásilnou formou. Vybavení, které se v této etapě používá, je uzpůsobeno věku a dovednostem dětí.

  

Druhá etapa už spočívá v užší spolupráci škol a golfového klubu. Cílem je zajistit postupný hladký přechod dětí od startovního vybavení k běžnému golfovému vybavení používanému na cvičných plochách a hřištích. Do této pilotní části byly zařazeny předškolní třídy MŠ Korálky a 1. – 5. třídy ZŠ Nuselská.

Celkem, v průběhu měsíce září a října projde tímto projektem více než 350 dětí.

 

Projekt – Se školou na golf – září 2014

 

1) Výuka probíhá v 10 třídách Mateřských škol Korálky Havlíčkův Brod a 5 třídách ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

2) Celkem se v září zúčastnilo 368 dětí (každý týden) a každá třída měla 3 až 4 hodiny výuky

3) 3 hodiny výuky probíhaly v prostorách mateřských škol a ZŠ Nuselská H.B.

4) Ve dnech od 24. září do 30. září probíhala výuka v tréninkových prostorách GCHBR Havlíčkův Brod

5) Do výuky jsou integrováni i žáci s poruchami učení (autistický žák)

6) Z výuky byla pořízena fotodokumentace

7) Základní dovednosti:

  • Držení a postoj u patování

  • Držení a postoj u čipování

  • Patování

  • Čipování

  • ¾ úder (žáci základní školy)

  • Pohybové návyky

  • Základy golfové etiky

  • Hry a soutěže

 

Zpracoval : Mgr. Jaromír Baran