Loading color scheme

6 jamek přímo u Havlíčkova Brodu

Na jaře roku 2016 došlo ve spolupráci s firmou HB Golf k vyznačení 9-ti jamkového hřiště. V roce 2019 bylo otevřeno prvních 6 jamek ve zkušebním provozu.

Na začátku sezóny 2020 bylo těchto šest jamek znormováno ČGF.

V průběhu roku 2020 firma HB Golf dokončila zbývající tři jamky, které budou během letošní sezóny 2021 slavnostně otevřeny. Hřiště bude přenormováno na devět jamek a zařadí se do rodiny plnohodnotných hřišť.

6 jamek

na kraji havlíčkova brodu!

První a zároveň nejtěžší jamka na hřišti PAR 4, jejíž green je umístěn na nejvyšším místě našeho hřiště. Levou stranu jamky ohraničuje out a v dopadové zóně první rány jsou umístěny 3 fairwayové bunkery. Druhá rána se hraje do úzkého koridoru, na jehož konci je umístěn green, který je vlevo a vzadu obehnán outem, vpravo hrozí podélná vodní překážka. I pro dobrého golfistu zde není zahrání bogey zklamáním.

Nejdelší PAR 3 na hřišti. Ačkoli je jamka z kopce, 188 metrů ze žlutých odpališť je opravdu velkou výzvou. První ránu hrajte na přední část greenu. Míčky rády zbíhají po svažitém greenu do jeho spodní části. Na obou stranách je green obklopen terénními vlnami a bunkry. Pro méně zdatné hráče je lepší variantou hrát mírně vlevo před green.

Druhý PAR 4 na našem hřišti. Po levé straně je jamka lemována outem, ale fairway je pro první ránu dostatečně široká. Green je lépe dostupný z pravé strany a svažuje se mírně doleva. Pozor dávejte hlavně na out za greenem, dokáže potrestat zbytečně dlouhé rány. S délkou 280 metrů ze žlutých odpališť patří mezi jednodušší jamky na hřišti.

Kratší jamka hraná na tři údery, kde záleží na první ráně. Důležité je zahrát rovnou ránu přimo před nebo na green. Ten je ohraničen výraznými terénními vlnami a bunkerem po pravé straně. Z okolních hustých roughů není snadné míč vyhrát. Green je dvoustupňový a velmi náročný na puttování.

Při nepovedené první ráně hrozí po pravé straně skupina stromků a vodní překážka. Jinak se jedná o jednodušši PAR 3 na tomto hřiští. Potěší Vás velká dopadová plocha kolem greenu. Poměrně velký a rovný green dokážete snadno trefit první ranou.

Prozatím závěrečná a nejkratší jamka na hřišti. Green je zde snadné trefit, ale je mírně zakrytý za horizontem. Po levé straně jamky je hráč ohrožen vodní překážkou, ale nejvíce jsou trestány dlouhé první rány. Okolo greenu se nacházejí bunkery a za ním out.

Hole-in-one

 Jméno Jamka Datum Turnaj
Roman Vacek č.6 24.6.2020 HCP středa
Radek Laštůvka č.2 2.9.2020 HCP středa
Jiří Tichý č.4 23.6.2021 HCP Bernard středa

Místní pravidla

  1. 1) Hranice hřiště je určena bílými kolíky nebo bílými značkami na dřevěných kůlech po obvodu hřiště.
   2) Přistávací plocha souběžně s jamkou č. 1 v horní části hřiště – přísný zákaz vstupu za bílé kolíky!
   3) Příčné vodní překážky – jamky č. 3, 4, 5 označeny žlutými kolíky
   4) Podélné vodní překážky – jamky č. 1, 2, 6 červenými kolíky
   5) Půda v opravě označena modrými kolíky kdekoliv na hřišti – zákaz hry
   6) Nepohyblivé závady – informační tabule, reklamní bannery, lavičky, koše, objekty zavlažovací soustavy, cesty, stromky s podpěrou nebo s modrým označením
   7) Pohyblivé závady jsou kameny v bunkerech a všechny kolíky kromě outových
   9) Etiketa – nepoškozujte hřiště, uhrabujte bunkery, vracejte vyseknuté drny, opravujte důlky na jamkovišti, nepoužívejte mobilní telefony, nerušte ostatní hráče, nehrajte drivingovými míči
   11) Pohyb a letový provoz – pohyb na hřišti nesmí ohrozit a ani omezit letový provoz v areálu Letiště Havlíčkův Brod
   12) Respektování AFIS – všichni hráči jsou povinni respektovat pokyny této letištní informační služby
   13) Nebezpečí bouřky – k přerušení hry dochází po dvojitém signálu sirény. Hráč musí hru okamžitě přerušit a přemístit se do klubovny.
   14) Požární nádrž u jamky č. 6. Přísný zákaz vstupu do této oblasti.

Scorecard a výpočet handicapu

Scorecard si vyzvedněte na recepci. Ke stažení přikládáme Plný hrací handicap WHS.

Green Fee
250 Kč
 • dospělý
 • pondělí - pátek
Green Fee
150 Kč
 • studenti 16-25 let
 • pondělí - pátek
Green Fee
100 Kč
 • mládež do 15 let
 • pondělí - pátek