Loading color scheme

Otevření areálu odloženo

Vážení,

z důvodu nepříznivého počasí jsme nuceni posunout otevření našeho areálu o týden a to na 8. 4. 2022. Všem hráčům se velice omlouváme a doufáme, že to ještě týden vydrží.

Pozvánka na členskou schůzi klubu

Golf Club Havlíčkův Brod z. s., IČ 227 66 952

se sídlem U Nové silnice 3662, 580 01 Havlíčkův Brod

POZVÁNKA

na členskou schůzi spolku Golf Club Havlíčkův Brod, která se uskuteční v pátek 8. dubna 2022 v 17:30 hod. v klubovně Aeroklubu Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod

Program:

 1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta klubu
 2. Kontrola prezence a schopnost usnášení členské schůze
 3. Zpráva o činnosti výboru klubu v roce 2021
 4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2021
 5. Volba nového člena výboru
  • po dohodě s vedením klubu odchází z pozice člena výboru pan Miloslav Cakl
  • výbor klubu navrhuje za nového člena výboru pana Ing. Romana Vacka
 6. Informace o novinkách klubu v roce 2022
 7. Informace o sportovní činnosti a turnajích v roce 2022
 8. Informace o další činnosti klubu v roce 2022
 9. Různé, diskuze a připomínky členů
 10. Závěr

Účast členů golfového klubu starších osmnácti let je velmi důležitá (volba nového člena výboru). V případě, že některý člen nemůže být z vážných důvodů na členské schůzi přítomen, může písemně zplnomocnit k účasti a hlasování jiného člena klubu, případně jinou osobu (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 31. března 2022, nejlépe elektronicky na e-mail: .

Prosím členy golfového klubu, aby své případné připomínky uplatnili ještě před termínem konání členské schůze nejpozději do 31. března 2022, doručením k rukám prezidenta klubu Ing. Petra Jíchy.

Členové spolku se mohou s podklady k jednotlivým bodům programu seznámit v sídle klubu.

V Havlíčkově Brodě dne 7. března 2022

Ing. Petr Jícha v. r.

prezident klubu

Golf Club Havlíčkův Brod

Členské roční příspěvky na rok 2022

Vážení členové a členky,
protože se nám množí dotazy jak zaplatit členské příspěvky, předkládáme informace k platbám i do webových aktualit.

Členské příspěvky pro rok 2022:

Mládež do 15 let                  1 500 Kč
Student 16 - 26 let                3 000 Kč
Dospělý                                5 500 Kč
Senior od 65 let                    3 000 Kč
Bezedný koš                        2500 Kč

Prosíme o úhradu do 15. března 2022. V případě koupi bezedného koše připočtěte částku k příspěvku a pošlete, prosím,  najednou.

č. účtu 107-1229150247/0100
variabilní symbol - Vaše rodné číslo

Předem děkujeme a těšíme se na novou golfovou sezónu.

Golf Club Havlíčkův Brod

 

Otevření areálu 2022

Pro všechny nedočkavé golfistky a golfisty proběhne otevření areálu GCHBR v pátek 1. dubna 2022 v 9:00 ⛳🏌️‍♂️
 
Připraveny pro vás budou všechny tréninkové plochy a 9-jamkové hřiště. Naše recepce pro Vás také chystá chutné občerstvení s posezením na venkovní terase. 🌭🥞🍺
 
Tak ať nám aprílové počasí přeje. 🙏