Loading color scheme

ČLENSKÉ ROČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2023

Vážení členové a členky,
protože se nám množí dotazy jak zaplatit členské příspěvky, předkládáme informace k platbám i do webových aktualit.

Členské příspěvky pro rok 2023:

Mládež do 15 let  1 500 Kč
Student 16 - 26 let     3 500 Kč
Dospělý  6 000 Kč
Senior od 65 let  3 500 Kč
Bezedný koš   2 500 Kč

 

Prosíme o úhradu do 15. března 2023. V případě koupi bezedného koše připočtěte částku k příspěvku a pošlete, prosím,  najednou.

č. účtu 107-1229150247/0100
variabilní symbol - Vaše rodné číslo

Předem děkujeme a těšíme se na novou golfovou sezónu.

Golf Club Havlíčkův Brod

Členská schůze GCHBR 2023

Golf Club Havlíčkův Brod z. s., IČ 227 66 952

se sídlem U Nové silnice 3662, 580 01 Havlíčkův Brod

 

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi spolku Golf Club Havlíčkův Brod, která se uskuteční v pátek 24. března 2023 v 17:00 hod. v Bistru Selská, Jihlavská 248, 580 01 Havlíčkův Brod.

Program:

  1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta klubu
  2. Kontrola prezence a schopnost usnášení členské schůze
  3. Zpráva o činnosti výboru klubu v roce 2022
  4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2022
  5. Informace o novinkách klubu v roce 2023
  6. Informace o sportovní činnosti a turnajích v roce 2023
  7. Informace o další činnosti klubu v roce 2023
  8. Různé, diskuze a připomínky členů
  9. Závěr

Svoji účast, prosím, potvrďte nejpozději do 15. března 2023, nejlépe elektronicky na e-mail: .

V případě, že se některý člen nemůže z vážných důvodů členské schůze zúčastnit, může
písemně zplnomocnit k účasti a hlasování jiného člena klubu, případně jinou osobu (plná moc
nemusí být notářsky ověřena). Formulář pro plnou moc můžete stáhnout zde.

Prosím členy golfového klubu, aby své případné připomínky uplatnili ještě před termínem konání členské schůze nejpozději do 17. března 2023, doručením k rukám prezidenta klubu Ing. Petra Jíchy.

Členové spolku se mohou s podklady k jednotlivým bodům programu seznámit v sídle klubu.

V Havlíčkově Brodě dne 5. února 2023

Ing. Petr Jícha v. r.

prezident klubu

Golf Club Havlíčkův Brod

Novoroční odpal 2023

Vážené golfistky a golfisté,

rok se s rokem sešel a máme tu vánoce a silvestra.

Děkujeme Vám za vaší podporu a přejeme Vám šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejleší do nového roku 2023 zejména zdraví, štěstí a hodně golfových úspěchů.

Srdečně Vás všechny zveme na nonovoroční odpal ve 13:30 1.1.2023. Sejdeme se v klubovně, horkým nápojem si přiťukneme a pár míčků na hřišti ztratíme.

Kde naše míčky odpálíme, to rozhodneme těsně před odpalem dle aktuální sněhové pokrývky na hřišti.

Těšíme se na Vás.

Slavnostní turnaj k příležitosti otevření 9-jamkového hřiště

V sobotu 17.9. proběhl na našem hřišti Slavnostní turnaj k příležitosti otevření 9-jamkového hřiště ⛳Turnaje se zúčastnili lidé, kteří pomáhali anebo stále pomáhají budovat náš klub a hřiště, pozvání také přijali vážení hosté z České golfové asociace hendikepovaných 🙏 Turnaje se nakonec zúčastnilo 33 golfistů. Za chladného a větrného počasí vyhrál na stablefordové body Jan Petr a na rány Jakub Lacina 🏆 Děkujeme všem za účast a těšíme se na další golfové zážitky 👍