Loading color scheme

Tréninky dětí, příměstský tábor

I v letošní sezoně jsme si pro Vaše děti připravili dětské tréninky, které začnou 26.4 2022 a budou se konat každé úterý a středu od 16:30.🏌️‍♂️

Tréninky budou probíhat do 15.6 2022 (celkem 16 lekcí). O podzimním pokračování tréninků Vás budeme informovat později.

Dále je pro vaše děti připraven Golfový tábor, který se bude konat od 15.8 do 19.8 2022.⛳🏕️

Cena golfových tréninků je 2800 Kč (cena za jaro i podzim).Golfový tábor 2900 Kč.

V případě dotazu neváhejte kontaktovat našeho trenéra Mgr. Bc. Jaromíra Barana

Klubová novinka!!!

V letošním roce jsme navázali spolupráci se společností TeeTime, která poskytuje služby v oblasti golfového rezervačního systému pro hřiště.
Členská základna se nám výrazně rozrůstá. Proto jsme přistoupili k využívání služeb TeeTime a tím pádem lepší organizace hry na hřišti.
 
Pro hráče na hřišti je povinné se před každou hrou registrovat v klubovně, a nebo si svůj čas hry na hřišti můžete rezervovat přes aplikaci TeeTime.
Děkujeme předem za dodržování této podmínky pro hru na hřišti. Pro více informací o systému můžete navštívit www.teetime.cz.

Otevření areálu odloženo

Vážení,

z důvodu nepříznivého počasí jsme nuceni posunout otevření našeho areálu o týden a to na 8. 4. 2022. Všem hráčům se velice omlouváme a doufáme, že to ještě týden vydrží.

Pozvánka na členskou schůzi klubu

Golf Club Havlíčkův Brod z. s., IČ 227 66 952

se sídlem U Nové silnice 3662, 580 01 Havlíčkův Brod

POZVÁNKA

na členskou schůzi spolku Golf Club Havlíčkův Brod, která se uskuteční v pátek 8. dubna 2022 v 17:30 hod. v klubovně Aeroklubu Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod

Program:

 1. Zahájení, úvodní slovo prezidenta klubu
 2. Kontrola prezence a schopnost usnášení členské schůze
 3. Zpráva o činnosti výboru klubu v roce 2021
 4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2021
 5. Volba nového člena výboru
  • po dohodě s vedením klubu odchází z pozice člena výboru pan Miloslav Cakl
  • výbor klubu navrhuje za nového člena výboru pana Ing. Romana Vacka
 6. Informace o novinkách klubu v roce 2022
 7. Informace o sportovní činnosti a turnajích v roce 2022
 8. Informace o další činnosti klubu v roce 2022
 9. Různé, diskuze a připomínky členů
 10. Závěr

Účast členů golfového klubu starších osmnácti let je velmi důležitá (volba nového člena výboru). V případě, že některý člen nemůže být z vážných důvodů na členské schůzi přítomen, může písemně zplnomocnit k účasti a hlasování jiného člena klubu, případně jinou osobu (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 31. března 2022, nejlépe elektronicky na e-mail: .

Prosím členy golfového klubu, aby své případné připomínky uplatnili ještě před termínem konání členské schůze nejpozději do 31. března 2022, doručením k rukám prezidenta klubu Ing. Petra Jíchy.

Členové spolku se mohou s podklady k jednotlivým bodům programu seznámit v sídle klubu.

V Havlíčkově Brodě dne 7. března 2022

Ing. Petr Jícha v. r.

prezident klubu

Golf Club Havlíčkův Brod